Warning: Creating default object from empty value in /home/iseca/old-moodle/config.php on line 5
Учебен център на ISECA

Учебен център на ISECA

You are not logged in. (Login)

Available Courses

 • Предназначението на курса е да запознае студентите с основите на разработването на мобилни приложения за платформи базирани на iOS операционна система. Tова е модерна и относително нова операционна система и като такава има много части, които са непознати на широката аудитория. Освен това, материалът е ориентиран към една нова и изключително прегресивна медия – мобилната. Целта на курса е студентите да се запознаят с основните особености на медията, техническите характеристики на операционната система и хардуерните специфики на таргетираните устройства. В курса ще бъдат пректирани и разработени практически ориентирани проекти, които ще дадат на обучаемите реален опит с индустриално приложение.
 • Целта на курса е да запознае студентите с различните концепции за сигурно програмиране. Ще бъдат разгледани и демонстрирани атаки върху несигурен код, както и широк клас защити от такива атаки. Курсът е естествено продължение на "Мрежова сигурност I" и е ориентиран основно към разработчиците на софтуер.
 • This course allows guest users to enter  
  Курсът "Мрежова сигурност" е предназначен за студенти във ФМИ на СУ, които се интересуват от основните концепции за сигурност в Интернет и локални компютърни мрежи. Курсът има за цел да запознае аудиторията със сигурността при различни платформи, като Win32, UNIX и др. Разглеждат се инструменти за откриване на пробиви и потенциални уязвимости, локални и отдалечени атаки. Обръща се внимание на сигурността на основни услуги в Интернет, като SMTP (email), HTTP (WWW) , FTP и др., както и мерките за предотвратяване на потенциални пробиви в тях. Разглежда се теорията на някои основни уязвимости, експлойти, криптография и физически атаки. Целта на курса е да се въведат студентите в основите на мрежовата сигурност и на базата на достъпа и активна комуникация с лекторите да обменят реален опит и know-how в областта на мрежовата и информационната сигурност.
 • This course allows guest users to enter  

  Курсът "Мрежова сигурност" е предназначен за хора, които се интересуват от основните концепции за сигурност в Интернет и локални компютърни мрежи. Обръща се внимание на сигурността на основни мрежови услуги в Интернет, като DNS, SMTP (email), HTTP (www), FTP и др., както и мерките за предотвратяване на потенциални пробиви в тях. Дават се конкретни съвети и препоръки за предпазване от потенциални атаки.

 • Курсът е предназначен за всички студенти от всички специалности по бакалаварска или магистърска програма.

  Този курс има за цел да запознае студентите с основните видове услуги работещи върху една модерна Linux дистрибуция. Ще се разглеждат в дълбочина конфигурациите на всяка една услуга, техните проблеми и hack-ове за заобикаляне на различни проблеми. Ще се обсъждат стандарни и performance ориентирани настройки. А за някой услуги ще бъде показано как се build-ват и поддържат custom версии на софтуерите.

  За повече информация се запознайте с конспекта на курса.
 • Курсът е предназначен за всички студенти от всички специалности по бакалаварска или магистърска програма.

  Целта на курса е да се запознаят участниците с основните принципи на Linux ОС-ите, ще бъдат представени добри практики при инсталация, конфигурация и поддръжка на основни типове услуги под различни дистрибуции на Linux базирани операционни системи.

  Курсът е изключително полезен и насочен към тези хора, които искат да разберерат, научат или усъвършенствата своите познания по системна и мрежова администрация, както и да научат полезни съвети, знания и техники директно от практическия опит на професионалисти с многогодишен опит в областта.
 • Системно и Мрежово Администриране в примери
 • В този курс ще научите какви технологи за клъстери има в момента. Ще се научите как да изграждате различни видове клъстери - High-Availability, LoadBalancing, Storage, Computation, HPC. Ще ви бъдат представени както различни toolkits за изграждане на клъстери така и как на ръка да изградите свои собствени клъстери.

  Изисквания към всички желаещи да запишат курса са да имат добри познания по Linux/Unix операционни системи и добри познания по мрежи.
 • Този курс цели разбирането и усвояване на добри практики по системна администрация. Разглеждат се методики и начини за одит на сигурността на мрежи и мрежови услуги.
 • Network Security II - Secure codding
 • This course allows guest users to enter  
  Курсът "Одит на информационна сигурност" е предназначен за студенти и магистри във ФМИ на СУ, които имат желание да придобият или обогатят познанията си по информационна сигурност по отношение на разработка, инсталиране, конфигуриране, поддържка, управление и одитиране на информационни системи.

  Курсът е с изключително практическа насоченост. Ще се разглеждат и използват програми за откриване на уязвимости, разработката на нови и модифициране на съществуващи. Включва запознаване с и преминаване през всички основни фази на техническия одит на софтуерни и мрежовикомпоненти, като:

  ·Изготвяне на план на одит за съответната компонента

  ·Изпълнение на плана

  ·Изготвяне на репорт

  ·Анализиране и обобщаване на резултати от цялостния одит.

 • Предназначението на курса е да запознае студентите с основите на разработването на мобилни приложения за платформи базирани на iOS операционна система. Tова е модерна и относително нова операционна система и като такава има много части, които са непознати на широката аудитория. Освен това, материалът е ориентиран към една нова и изключително прегресивна медия – мобилната. Целта на курса е студентите да се запознаят с основните особености на медията, техническите характеристики на операционната система и хардуерните специфики на таргетираните устройства. В курса ще бъдат пректирани и разработени практически ориентирани проекти, които ще дадат на обучаемите реален опит с индустриално приложение.
 • Напишете кратък и интересен параграф, описващ съдържанието на курса.
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 Today Monday, 16 September 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30